Wednesday, March 2, 2011

വയനയില്‍ ബാക്കി വന്നത് - 1

പതാക അധികാ‍രത്തിന്റേയും അധിനിവേശത്തിന്റേയും ചിഹ്നമാണ്.അത് കൊട്ടാരമുകളിലോ,കൊട് മുടിയിലോ ആകട്ടേ,അവിടെ അധികാരമോ ആധിപത്യമോ സ്ഥാപിച്ചവന്റെ അധികാരമുദ്രയാണത്.കാറ്റിനോടൊത്ത് മാത്രമേ ഏത് കൊടിക്കും സ്വത്വം കിട്ടുന്നുള്ളൂ,കാറ്റില്ലെങ്കില്‍ കൊടി കൊടിമരത്തെ പുണര്‍ന്ന് നിര്‍ജ്ജിവമാണ്.കാറ്റും കൊടിയുമായുള്ള പാരസ്പര്യം മതവും വിശ്വാസവു പോലെയാണ്.മതം സ്ഥാപിതമാകുന്ന്തും നിലനില്‍ക്കുന്നതും വിശ്വാസം അതിനെ ചുറ്റിനില്‍ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.വിശ്വാസമില്ലെങ്കില്‍ മതമില്ല,മതം എന്നതിന് ഇന്ന് പരിമിതമായ കേവല അര്‍ത്ഥം മാത്രമാണ് കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.മതം എന്നതിന് അഭിപ്രായം എന്ന് മാത്രമാണ് വിവക്ഷ.ബുദ്ധന്‍ ആയിത്തീര്‍ന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ബുദ്ധമതം.മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അഭിപ്രായം ആണ് മുഹമ്മദിയന്‍ മതം ആകുന്നത്.ക്രിസ്തുവിന്റേത് ക്രിസ്ത് മതവും.അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു എന്ന് ഒര് പ്രവാചകനോ ആളൊ എവിടെയും ജീവിച്ചിരുന്നതായി അറിവില്ല.അപ്പോള്‍ എന്താണ് ഹിന്ദുമതം?സിന്ധൂ നദീതടത്തില്‍ വസിച്ചിരുന്നവരെ പേര്‍ഷ്യന്‍ ജനതയും അറബ് വ്യാപാരികളും വിളിച്ചിരുന്നത് സിന്ധ്/ഹിന്ധ് എന്നായിരുന്നൂ.അവിടെ വസിച്ചിരുന്നവരുടെ മതം എന്ന നിലയിലാണ് ഹിന്ദു മതം പ്രചാരത്തിലാവുന്നത്.സിന്ധ്.ഹിന്ധ് ദേശക്കാരുടെ മതം.ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാകൃതവും പ്രാചീനതയും അവകാശപ്പെടാവുന്ന മതം.ഓരോ മതത്തിനും മത ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ഒരു തുടര്‍ച്ച ഉണ്ട്.അതാത് കാലത്ത് ഉണ്ടായ മത ചിന്തകള്‍ ക്രോഡീകരിക്കുകയും പിഴവുകള്‍ വന്നവയെ തിരുത്തിയുമാണ് ഒരോ മതവും ദര്‍ശനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരാശിയോളം പഴക്കമുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഏകദൈവ വിശ്വാസമായിരുന്നു.സൂര്യന്, ഭൂമി, പര്വ്വതങ്ങള്, സമുദ്രം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും രൗദ്രഭാവം പൂണ്ടുനില്ക്കുന്ന ശക്തികളെ ഭയാശങ്കകളോടെ വീക്ഷിച്ച മനുഷ്യന് അവ മുഖേന ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളില് നിന്ന് രക്ഷനേടാന് വേണ്ടി അവയെയും മറ്റു ഭൂതങ്ങളെയും ആരാധിച്ചു പോന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. ഇതനുസരിച്ച് നിരീശ്വരതയില് നിന്ന് ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും തുടര്ന്നു ഏകദൈവവിശ്വാസവും ഉടലെടുത്തുവത്രെ.ലോകനാഗരികതകളില് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സിന്ധൂനദീതടവാസികള് 'ഓം' എന്ന ഏകനായ ദൈവത്തെയാണാരാധിച്ചത്. അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് സുപ്രസിദ്ധ ചരിത്ര ഗവേഷകന് മോര്ട്ടിമര് വീലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ''പ്രതീകങ്ങളും പ്രതിബിംബങ്ങളുമില്ലാത്ത ദൈവത്തെയാണവര് ആരാധിച്ചു പോന്നത്'' എന്നാണ്. ഇന്ന് പ്രതീകങ്ങളില്ലാതെ ദൈവത്തിന് നേരിട്ട് ആരാധനാകര്മങ്ങള് നിര്വ്വഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മതവിഭാഗം മുസ്ലിംകള് മാത്രമാണ്.
ലോകത്തുണ്ടായ ഏത് മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഉദ്ഭവം ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തില് നിന്നായിരുന്നു  ഹൈന്ദവ മത ഗ്രന്ധങ്ങളും യഹൂദ ക്രിസ്ത്യന്‍ മുസ്ലീം സിഖ് ബുദ്ധ ജൈന മത വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങള്‍ എകദൈവത്തില്‍ ഊന്നിയായിരുന്നൂ.ആര്യന്മാരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ദൈവസങ്കല്പം ഏകദൈവവിശ്വാസമാണെന്നാണ് പ്രബലവപക്ഷം. അതിനുപോല്ബലകമായ വാക്യങ്ങള് വേദങ്ങളില് കാണാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി ഋഗ്വേദത്തിലെ പത്താം മണ്ഡലത്തിലെ 121-ആം സൂക്തം ശ്രദ്ധേയമാണ്:
ഹിരണ്യഗര്ഭഃ സമവര്ത്തതാഗ്രേ
ഭൂതസ്യജാത: പതിരേക ആസിത്
(ഏകനായ ഹിരണ്യഗര്ഭന് ജഗത്തുണ്ടാവുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ വെളിപ്പെട്ടു)പ്രജാപതി, ഹിരണ്യഗര്ഭന്, വിശ്വകര്മാവ് തുടങ്ങിയ പേരുകളൊക്കെ ഏകനായ ദൈവത്തെയഭിസംബോധനം ചെയ്യാനുപയോഗിച്ച വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളാണ്.ബുദ്ധമതത്തിൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റി സൂചനകളൊന്നുമില്ല. ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കലല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനപ്രകാശനമാണ്‌. അതുവഴി ശാന്തിയും ജീവിതവിജയവും അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധമതവിശ്വാസപ്രകാരം ബുദ്ധൻ ഒരു ദൈവമല്ല. മറിച്ച് മനുഷ്യരെ ഭൗതികേച്ഛകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കി ശാശ്വതസമാധാനം നേടുന്നതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ്.ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചകാളും സ്വാധീനവും ആണ് ജൈന മഹായാന ഹീനയാന മതങ്ങളുടെ പിറവിക്കും കാരണമായത്.പഴയനിയമത്തില്‍ കാണുന്ന്’‘’യഹോവയായ ഞാന്‍ നിന്റെ ദൈവമാണ്,ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത്‘’ എന്ന വാക്യം തന്നെ യഹൂദരുടെ ഏക ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവാണ്.ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഖുറാനിലെ ‘’ലാ ഇലാഹി ഇല്ല’ള്ളാ’‘എന്ന് ചേര്‍ത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്.ക്രിസ്ത്യന്‍ പ്രമാണങ്ങളും ബഹുദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല.ക്രിസ്തൂ തന്റെ അനിയായികളെ കാണുമ്പോള്‍  ‘’ഷാലോം അലൈകും’‘(സമാധാനം നിന്നോട് കൂടെ)എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരുന്നൂ ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ച തെന്നെ ഖുറാനും പിന്‍ തുടരുന്നൂ.‘’അസ്ലം അലൈകും’‘എന്ന ദര്‍ശനത്തിലൂടെ.ഹിന്ദുമതത്തിലെ ദൃഢമായ ജാതിവ്യവസ്ഥയും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഇതരമതസ്ഥരോടുള്ള സമരസപ്പെടായ്മയേയും എതിർത്താണ് നാനക് സിഖ് മതം സ്ഥാപിച്ചത്.ഏകദൈവത്തിലും എന്നാല്‍ അദൃശ്യനുമായ ദൈവത്തെയാണ് സിഖ് മതം ആരാധിക്കുന്നത്.ഖുറാനിന് ശേഷം വന്ന് സിഖ് മതം മുന്‍ മത വിശ്വാസത്തില്‍ ഊന്നികൊണ്ടാണ് സ്ഥാപിതമായത്.പ്രാചീന ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളാണെങ്കില് 'ഓസിറസ്' എന്ന പരമോന്നത ദൈവത്തെയാണാരാധിച്ചുപോന്നത്. മൊസപ്പോട്ടോമിയയിലെ ജനങ്ങള് അഹുര എന്ന ദൈവത്തെയാണാരാധിച്ചിരുന്നത്. യഥാര്ത്ഥത്തില് ഇവയെല്ലാം ഏകനായ ദൈവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളായിരിക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നാട്ട് രാജാക്കന്മാരും എല്ലാ മതക്കാരോടും സമാന ചിന്താഗതിയും സഹോര സമീപനവും ആണ് കാട്ടിയിരുന്നത്.കേരളത്തിലേക്ക് വിദേശ കപ്പലുകള്‍ വരുന്നതിനും അതു വഴി വ്യാപാരവും പാണ്ടികശാലകളും വികാസം കൊള്ളാനും ഇത് സാഹായകമായി.കേരളിത്തിലേക്കെത്തിയ പോര്‍ച്ച്ഗീസ് വ്യാപാരികളില്‍ തുടക്കക്ക്കാരനും, കേരളത്തിനെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നാടാക്കിയതും,കൊച്ചിയിലെ പാണ്ടികശാലകള്‍ ആരംഭിച്ചതും അത് വഴി ഇന്നത്തെ കൊച്ചിയാകുന്നതിനും കാരണഭൂതമായ ,കേരളത്തിന്റെ വ്യാപര മേഖലയെത്തന്നെ നവീകരിച്ച ആളുമായ കബ്രാളിനെ കേരള ചരിത്രം വിസ്മരിക്കുകയും  ,കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ള ചെയ്ത് കൊണ്ട്പോയ വാസ്കോഡ് ഗാമയെ വീരപുരുഷനാക്കിത്തീര്‍ത്തതും ചരിത്രത്തിന് പറ്റിയ കൈത്തെറ്റോ തമാശയോ?
ചരിത്രത്തില്‍ നിന്നും ആരും ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോടോപ്പം ചേര്‍ത്ത് വയ്കേണ്ട ഒന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മള്‍ തെറ്റായി വായിക്കപ്പെടുന്നൂ എന്നതും.
ലോകത്താദ്യമായി പൊത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരമേറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയാണ് കേരളത്തിലേത് എന്ന് പലവര്‍ഷങ്ങളായി നമ്മള്‍ വായിക്കപ്പെടുകയും അറിവിലേക്ക് ഓര്‍ത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യൂന്നൂ.ഇപ്പൊഴും അത് തന്നെ ആവര്‍ത്തിച്ച് ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൂ.നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സത്യവും വിശ്വാസവും പൊള്ളയാകുന്നത് അതിലെ ‘സത്യം‘ പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ്. കേരളത്തില്‍ സംഭവിച്ചതിനും 13 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ്  സാന്മാരിനോ എന്ന കൊച്ച്   രാജ്യത്താണ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ലോകത്താദ്യമായി കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം വന്നത്.ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഭരണസംവിധാനവും ലൊകത്തെ ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക്കും സാന്മാരിനോതന്നെ.നമ്മുടെ അറിവ് കേടോ,  ചില അവകാശവാദങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ വേണ്ടി മനഃപൂര്‍വ്വം ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലിന് മേല്‍ അടയിരിക്കുന്നതോ?
കേരളസിംഹം പഴശ്ശിരാജാവിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ചരിത്രം നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.സ്കൂള്‍ തലം മുതല്‍ കേട്ട് വന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പടക്ക് മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ പഴശ്ശി രാജാവ് ,തന്റെ കൈയ്യില്‍ കിടന്നിരുന്ന രത്നക്കല്ല് കെട്ടിയ മോതിരം വിഴുങ്ങി ജീവനൊടുക്കി നാടിന്റെ അഭിമാനം കാത്തൂ എന്നായിരുന്നൂ.ഈയിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പഴശ്ശി രാജ ചിത്രത്തിലും ഒരു ചരിത്ര സിനിമ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി,നാടകീയതക്ക് വേണ്ടി അതൊരു വീരമരണം ആക്കിത്തീര്‍ത്തൂ സംവിധായകന്‍.പഴശ്ശിക്കഥ പറയുമ്പോള്‍ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാക്കമ്പനിയില്‍ നിന്നും തുടണ്‍ഗേണ്ടിയിരിക്കുന്നൂ.
1600 ഡിസംബര്‍ 31ന് ഒന്നാം എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയില്ല് നിന്നും 21 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീ‍ീഷ് റോയല്‍ ചാര്‍ട്ടര്‍ ലഭിച്ച ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക് കമ്പനി ആയിരുന്നൂ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി.അത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം വ്യാപരത്തിന്റെയും കുത്തക കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചൂ.പരസ്പരം ഒത്തൊരുമ ഇല്ലാതിരുന്ന നാട്ട് രാജാക്ക്ന്മാര്‍ കാഴ്ചക്കാരായി തീരുകയും വ്യാപാരം കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്തു.പഴയ രേഖകളില്‍ നിന്നും 1801ല്‍ ആണ് സാമൂതിരി പ്രജ ആയിരുന്ന കരുണാകര മേനോന്‍ കമ്പനിയില്‍ ചേര്‍ന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാന്‍.
1805 ല്‍ തലശ്ശേരി റവന്യൂ നിയമ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ ആയിരുന്ന ടി എച്ച് ബാബറുടെ കീഴിലാണ് കരുണാകരമേനോന്‍ പഴശ്ശിയുടെ അവസാന കാലത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.പഴശ്ശിയെ തിരഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നതിനായി മാവിലാന്‍ തൊടും പരിസ്സരവും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം അന്വേഷണത്തിനായി പോയ സംഘത്തില്‍ കരുണാകര മേനോനും ഉണ്ടായിരുന്നു,തിരച്ചിലിനിടയില്‍ മാവിലാന്‍ തോട് മുറിച്ച് ഒരു ചെറു യാത്രാ സംഘം പോകുന്നത് കണ്ട് കരുണാകര മേനോനും കൂട്ടരും അവരെ തടഞ്ഞ് നിര്‍ത്തി.കൂട്ടത്തില്‍ രക്ഷപെട്ടേക്കും എന്ന് കണ്ട ഒരാളെ മേനോന്‍ ബലപ്രയോഗിച്ച് തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി.മേനോന്റെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് തോക്ക് പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്നത് കണ്ട് മേനോന്റെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാവും എന്ന് കരുതി മേനോന്റെ കോല്‍ക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ പഴശ്ശിയെ വെടി വച്ച് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നൂ.മ്ലേച്ചന്മാരുടെ സേവകനായ മേനോന്‍ തന്നെ തൊട്ട് അശ്ശുദ്ധമാക്കരുത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് പഴശ്ശി താക്കീത് നല്‍കിയതും.ഈ സംഭവം സബ് കളക്ടര്‍ ബേബര്‍ ,പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കളക്ടര്‍ മാര്‍ഡന് 1805 ഡിസം.31 എഴുതിയ കത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കരുണാകരമേനോന്റെ വിവരണത്തില്‍ തൊക്ക് തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് പഴശ്ശി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാഞ്ചി വലിച്ചൂ എന്നും മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും അത് പൊട്ടിയില്ല എന്നും കാണുന്നൂ.യന്ത്ര തകരാറോ ഉണ്ടയില്ലാതിരുന്നതോ ആകാം,ഏതായാലും ആ ദൌര്‍ഭാഗ്യമാണ് പഴശ്ശി രാജാവിന് ജീവന്‍ നഷ്ടമാകാന്‍ ഇടയാക്കിയത്.
ഈ സംഗതികള്‍ തന്നെയാണ് ബേബറുടെ കത്തുകളിലും ലോഗന്റെ വവരണത്തിലും കാണുന്നത്.എന്നിട്ടും വജ്രമോതിരം വിഴുങ്ങി പഴശ്ശി വീരചരമം സ്വീകരിച്ചൂ എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചൂ.
ഹിരണ്യഗര്‍ഭം കടക്കാതെതന്നെ ജ്ന്മനാ ക്ഷത്രിയജാതനായിരുന്നൂ പുരളി വംശജരായ കോട്ടയം രാജാക്കന്മാര്‍.തിരുവിതാം കൂര്‍ രാജാക്കന്മാരും കോഴിക്കൊട് സാമൂതിരിയും ഹരണ്യ ഗര്‍ഭം കടന്ന് ക്ഷത്രിയര്‍ ആക്കപ്പെട്ടവരാണ്.
ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ജാതി ചോദിച്ചത് ശ്രീരാമനാണെന്ന് രേഖകള്‍ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്.അവര്‍ണ്ണനായ ശംബൂകന്‍ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടാന്‍ തലകീഴായി മരത്തില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോള്‍  ശംബൂകനോട് ശ്രീരാമന്‍ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്,‘ബ്രാഹ്മണോവ ക്ഷത്രിയോവ വൈശ്യവര്‍ണ്ണോ ശൂദ്രനോവ? എന്ന്.ജാതി ചോദിക്കല്‍ പുതിയ കാലത്തിന്റെ തെറ്റല്ല.പരമ്പരയാ തുടര്‍ന്ന് വന്ന ഒരു വഴക്കമാണ്.സവര്‍ണ്ണജാതിക്കാരന്‍ ഇന്നും പേരിന്റെ വാലില്‍ ജാതി ഒരു അലങ്കാരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്.അവര്‍ണ്ണന് ഇന്നും അവന്റെ ജാതിക്ക് അംഗീകാരമില്ലെന്ന അപകര്‍ഷതാ ബോധവും,സമൂഹത്തില്‍ ഇന്നും നമ്മള്‍ സവര്‍ണ്ണ ജാതികളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.രാമന്‍ നായരും പരമേശ്വരന്‍ പിള്ളയും പേരിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നും തുടരുന്നത് അതിനാലാണ്.കേരളത്തിലെ നായര്‍ സമുദായം സ്വജാതി സംരക്ഷണത്തിനായി മലയാളി മെമ്മോറിയല്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്,ഈഴവ സമുദായ സംരക്ഷണത്തിന് ഈഴവ മെമ്മോറിയല്‍ രൂപം കൊണ്ടത്.തിരുവിതാംകൂറിലെ സ്കൂളുകളില്‍  ഈഴവ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ക്ലാസിലേക്ക് കയറിയപ്പോള്‍ അയിത്തം ഭയന്ന് നായര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജനാല വഴി ചാടി രക്ഷപെട്ടെന്ന് ചരിത്രം,ഇതേ ഈഴവ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹരിജന്‍ കുട്ടികള്‍ വന്നപ്പോള്‍ അതേ ജനാല വഴി ചാ‍ടിപ്പോയെന്നതും ചരിത്രം.കേരളത്തീലെ എല്ലാ ജാതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വജാതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രൂപികൃതമായ ജാതീയ സംഘടനകള്‍ ആയിരുന്നൂ.കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവര്‍കൂടി സ്വജാതി സംരക്ഷകര്‍ മാത്രമായിരുന്നൂ.അല്ലെങ്കില്‍ ഒരിക്കലും ശ്രീ നാരയണ ഗുരു പറയില്ലായിരുന്നൂ ‘‘നോം ഈ ഴവ ശിവനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്‘’‘ എന്ന്

4 comments:

  1. ആറിവിൽ കോർത്തുവയ്ക്കാൻ കുറേ മുത്തുമണികൾ കിട്ടി....ചെറിയൊരു മാല കൊരുക്കാനെടുക്കുന്നു ഞാനവ....കലികയിൽ നിന്നും കുസുമത്തിലേക്കിനിയെത്ര ദൂരം...ഭാവുകങ്ങൾ...അക്ഷരത്തെറ്റ് ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഏട്ടാ

    ReplyDelete
  2. തിരുവിതാംകൂറിലെ സ്കൂളുകളില്‍ ഈഴവ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ക്ലാസിലേക്ക് കയറിയപ്പോള്‍ അയിത്തം ഭയന്ന് നായര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജനാല വഴി ചാടി രക്ഷപെട്ടെന്ന് ചരിത്രം,ഇതേ ഈഴവ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹരിജന്‍ കുട്ടികള്‍ വന്നപ്പോള്‍ അതേ ജനാല വഴി ചാ‍ടിപ്പോയെന്നതും ചരിത്രം......രസകരമായ വിവരണം

    ReplyDelete